Refleksler- kaynağa geri dönüş

Kadim ve ilkel refleksler rahimdeyken de mevcuttur ve bebeğin düzgün gelişebilmesi ve hayatta kalabilmesi için gereklidirler. Refleksler bizi şu alanlarda desteklerler:

• Bu dünyaya geliş (ATNR, omurgaya ilişkin tüm refleksler)
• Hayatta kalma (araştırma ve ayırt etme refleksleri)
• Koordinasyon (ATNR, STNR, Kavrama/Tutma)
• Denge ve yerçekimine karşı ayakta durmak (postüral refleksler)

Bir bebeğin, haftalıktan birkaç aylık olma sürecinde reflekslerini kullanmaya başlamasından itibaren istemli hareketleri için sabit bir temel (bisiklete binme, yazı yazma, top yakalama, okuma vb) oluşturabilmesi adına bu refleksleri genel motor kalıpları içinde özümseyebilmesi gerekir.

Eğer bu refleksler özümsenmemişse, fazla aktif hale gelirler (üstelerler) ve çocuğun gelişiminde adeta parazit görevi görürler. Çünkü çocuğun istemli koordinasyon için sabit bir temel oluşturmasına ya da ince motor yetileri ve becerilerini çabasız bir şekilde geliştirmelerine izin vermezler. Herhangi bir çocuğun zorluk ya da telafi davranışları yaşamasının (yazarken kalemi fazla sıkı tutması, konsantrasyon sorunları, koordinasyon eksikliği, gözlerdeki tansiyon...) sebeplerinden biri budur.

Öte yandan eğer aynı refleksler zamanında olgunlaşmazsa, fazla aktif hale gelebilirler. Bu sebepten çocuk, kalemi tutma, denge, ezberleme yetileri, mekân algılama veya matematik gibi bazı etkinlikler için ihtiyaç duyduğu sabit temelden yoksun kalabilir.

Yetişkinlerin denge, öz-güven, koordinasyon, öğrenme ve iletişim yetileri için de bu kadim reflekslerin doğru çalışması önemlidir.

Dolayısıyla reflekslerle çalışmanın ve reflekslerin genel motor sistemi ile bütünleştirilmesinin, gelişmiş öğrenme, 'öğrenme zorluklarıyla' baş etme ve genel sağlığımız konusunda ne kadar gerekli olduğunu görebilmekteyiz.

Kinestetik Zeka Merkezinde, 21 refleksin ilk değerlendirmesinden sonra, kişiyi desteklemeyen refleksler üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışma, özel bir seans şeklinde ya da grup derslerinde gerçekleşebilmektedir. Çalışmada, çeşitli teknikler ve Brain Gym, Bal-A-Vis-X gibi araçlar, Hareket Dinamikleri, Görsel Jimnastik gibi gelişimsel oyunlar kullanılır.