Görme, duyma ile birlikte, bilgiyi aldığımız ilk duyularımızdan biridir. Bu bilgi daha sonra beyin tarafından işlenir ve beyin ona nasıl tepki vereceğini belirler.
Okuma için kullandığımız en temel aracın gözlerimiz olduğunu ve akademik gayretlerimizde de gözlerimizin büyük bir rol oynadıklarını söylemeye bile gerek yoktur.
Pekiyi Özelleştirilmiş Kinesyoloji ve hareket aracılığıyla öğrenme için bunun anlamı nedir?

Eğer gözlerimiz beraberce bir takım olarak çalışarak, soldan başlayıp görsel orta çizgiyi geçerek, sağa gidip sonra tekrardan geri gelerek yatay düz bir çizgiyi takip edemiyorsa, o halde gözlerden biri bir noktada 'görmeyi' durdurmakta ve bu da yazılı bir metni kavrama yetisini son derece olumsuz etkilemektedir. Basitçe ifade edersek, bu durumda gözlerden biri görsel bilgiyi almayı durdurur ya da çarpık olarak alır.

Çocuğunuz şekilleri karıştırdığında, harfleri veya rakamları tersine çevirdiğinde, kelimeleri ya da satırları atladığında, mesafeleri yanlış hesap ettiğinde ya da derinliği değerlendirme konusunda bir sorun yaşadığında, görsel algılama konusunda bir zorluk yaşadığından şüphelenebilirsiniz. Görsel algı hem ince hem de daha yüzeysel olan motor yetilerimizi, bir metni kavrama becerimizi veya matematiksel becerilerimizi etkileyebilir. Niyetli hareketin bu yolda çocuklarımıza büyük bir destek sağlaması çok büyük bir şanstır.

Kinestetik Zeka Merkezindeki etkinliklerin bir kısmı gözlere ve çocukların ve yetişkinlerin öğrenme konusundaki çabalarına nasıl destek verebileceğine odaklanır. Öğrenme, sürekli devam eden, yaşam boyu süren bir süreçtir ve akademik yıllarımızın bitişiyle sona ermez.

Merkezimizdeki yaklaşımımız eğitseldir; kişiler, gözlerini rahatlatmak için ne zaman bazı hareketler yapmaları gerektiğinin farkındalığını veya matematik çalışmak istediklerinde ya da telaffuz öğrenme konusunda hangi hareketlerin kendilerine yardım edeceğini kendileri öğrenirler.

Minder koltuklar ve toplarla birlikte olsun ya da olmasın, sunulan hareketler basit, uygulaması eğlenceli, müdahalesiz ve çok etkilidirler.

Buna paralel olarak, ayrıca yazma kabiliyetimizi, spordaki performansımızı ve çeşitli grup etkinliklerine katılma şeklimizi büyük oranda etkileyen el/göz koordinasyonu üzerinde çalışırız. (Eğer gözler, hareket eden bir nesneye göre bedenin hareketini değerlendiremezlerse, motor sistemimizin düzgün çalışmasına nasıl destek olabilirler?)