Beyin ve beyin beden bütünlüğü için yapılan Ritmik Denge/ İşitsel/ Görsel egzersizleri için kullanılan kısaltmadır. Bu yöntem, her biri ritim üzerine kurulu olan, zorluk seviyeleri değişen bir dizi egzersizden oluşur.

Bu hareketler tüm bedenin koordinasyonunu ve kişinin odaklanmış dikkatini gerektirir. Programda minder koltuk, top ve denge tahtası gibi araçlar kullanılır. Katılımcıların bireyselliklerini aşarak işbirliği yapmalarını gerektirir ve grubun üyeleri arasında aynı anda birkaç kişinin öğretmenlik yapmasını teşvik eder. Oldukça eğlencelidir ve her yaştan çocuk çalışmadan büyük zevk alır. Sık yapılan çalışmalar hızlı sonuçlar doğurmaktadır!

Aşağıdaki 'etiketlerden' herhangi birini taşıyan her çocuk ve genç için uygundur:

• Öğrenme zorluğu olan çocuklar- bilişsel özümsemeyi geliştirir
• Davranışsal sorunları olan çocuklar- davranışları 'düzeltir'
• Dikkat Eksikliği Bozukluğu olan çocuklar- düşüncesiz hareketleri azaltır ve dikkat süresini genişletir
• Dahi çocuklar – beden koordinasyonunu geliştirir ve gerginlikten doğan baş ağrılarını azaltır
• Normal çocuk – akademik performans gelişir, daha az çaba ile daha iyi sonuçlar alınır.

Bal-A-Vis-X işitsel yetileri akademik başarı için yetersiz olan öğrencileri de destekler. Bu çocuklar 'dinlemekte' fakat dikkat verememektedirler:
• Doğru telaffuz
• Sözel yönlendirmeler
• Tartışmalar

Bal-A-Vis-X'ın ritmik motifleri, bu çocukların sesin çeşitli nüanslarına dair yeni bir farkındalık geliştirmelerini sağlar.

Bal-A-Vis-X aynı zamanda görme yetileri 20/20 olsa bile şu konularda hala zorlanan çocuklara yardım eder:
• Takip etme
• Birlikte çalışma
• Şeklin farkına varma- detayları ayırt etme

Bal-A-Vis-X derslerine katılan her çocuk el/göz koordinasyonunu geliştirir. Bu da çocukların özgüvenlerinin dolayısıyla da özsaygılarının gelişmesini sağlar. Bu gelişmeler hem çocuk hem de ebeveynleri tarafından fark edilmektedir.

Bal-A-Vis-X yönteminin videolarını görmek için BURAYA tıklayabilirsiniz. Yöntem hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen kurucusu Bill Hubert'ın internet sitesini ziyaret edin: www.bal-a-vis-x.com

Önerilen okuma:

The effects of Bal-A-Vis-X on studient achievement, test scores, and social behavior for students in grades 1, 3 and 5 at Douglas Elementary School.