Duyu organlarımızı eğitmek, akademik performansımızı geliştirme ve destekleme açısından önemlidir. Bal-A-Vis-X görme, duyma ve koordinasyonun eğitilmesine ve göz/kulak/hareket ve vestibüler sistemin birlikte çalışmasına yardım eder. Okuma, hızlı yazma, konsantrasyon, hafıza, telaffuz ve kişisel kontrol konularında mükemmel sonuçlar doğurur.

Brain Gym® de duyular, özümseme ve reflekslerin bütünleştirilmesi gibi olgular arasında uyumlu bir işbirliği sağladığı ve hiperaktivite gibi durumlarda da destek olduğu için benzer sonuçlar doğurur. Özel seanslarda kullanıldığında ise bireyi yalnızca akademik yönden değil, geniş bir yelpazeye yayılan birçok konuda destekler.

Dengeyi etkileyen bu refleksler için yapılan özel alıştırmalar da kullanılmaktadır.

Almanya'da Aachen'daki bir grup lisede okuyan her yaş gurubundan 3000'in üzerinde öğrenciyle yapılan yeni bir araştırma, denge konusunda temel bazı eksiklikleri olan ve genel olarak zayıf dengesi olan öğrencilerin aynı zamanda oldukça düşük notlar alan öğrenciler olduğunu kanıtlamıştır.

Dr.Hoffmann bulgular üzerinde şu yorumlarda bulunmuştur: 'Birçok öğrencinin zayıf bir dengesi olması kötü bir haberdir. İyi haber ise dengenin eğitilebilen bir şey olmasıdır.'

Aslında bir insan, yalnızca duyu organları ile algıladığı şeyi öğrenebilir. Bu organlardaki (gözler, kulaklar, vestibüler denge sistemi) dengesizlikler, öğrenme sürecini büyük ölçüde etkiler. Aachen Lise'sindeki Dr Eckhard Hoffmann, bu duyulardan denge ile ilgili olanının en hafife alınan duyu olduğunu açıklamaktadır. Hoffman şöyle açıklar: 'Bizi, belirli bir mekanda nasıl hareket edeceğimiz konusunda bilgilendiren sistem, denge sistemimizdir. Başarılı öğrenme ve denge duyusu yakından ilişkilidir'. Her iki süreç de farklı kaynaklardan gelen etkilerin özümsenmesine dayanmakta olup, duyularımızdan paralel olarak bize ulaşmaktadırlar.

"Augenoptik/Augenoptik und Hoerakustik" araştırmasının dekan yardımcısına göre eğer ki çocuklarımıza, öğretilenlerin herhangi bir sınırlandırma olmadan özümsenmesi imkânını vermek istiyorsak, iyi işlemeyen bir denge sisteminin olumsuz etkilerinin tanınması, çok büyük bir öneme sahipti.

'Uygun ölçümler, mücadele içinde olan çocukların olumsuz etkileri azaltmasına yardımcı olabilir: bu durum, tıbbi teşhise göre değişmekte ve farklı tedaviler, terapiler, özel dersler veya işitme cihazları, sınıfta oturma yerinin değiştirilmesi ya da destekleyici eğitsel sınıflar gibi desteklerle sonuçlanmaktadır... Zamanında yapılan teşhis ve önleyici ölçümler bu çocukların ve gençlerin gelişimi ve büyüme süreçleri için önemli temellerdir. Bu destek, öğrencilerin mevcut eğitim sisteminde daha başarılı olmaları için onlara yardım eder.'

"Schnecke – öğrenme ihtiyaçları sağlığı" programı 2007'nin ortalarında başlamıştır: 10 Hesse okulundan 3338 öğrenci görme, duyma ve denge ile ilgili birçok testten geçmiştir. Duyma ve görme alışkanlıkları ile ilgili yazılı soruları cevaplamış, sınıfta duyma ile ilgili bazı ek ölçümlere katılmışlardır. Daha ileri ölçümler ise 2008'de yapılmıştır. Şimdilik 2000 kadar öğrenci tüm testleri tamamlamış bulunmaktadır.

Denge testlerinin sonuçları çeşitli okullardan birçok öğrencinin büyük eksikliklerini ortaya çıkarmıştır.

Eğer akademik kariyerlerini inceleyecek olursak, kötü dengeye sahip öğrenciler matematik, Almanca ve kısmen spor derslerinde en düşük notlara sahip olan öğrencilerdi. Bu not farklarının ortalaması 0.7'ye dek ulaşmaktaydı. Bu da, Alman eğitim sistemine göre bir çocuğun Üniversite'ye gidip gitmeyeceğine karar vermek için yeterliydi.

Dr Hoffman şöyle açıklamaktadır: 'Farklı seviyelerde denge üzerine çalışmak için özel bir program geliştirdik. Programın öğrencilerin performansı üzerindeki etkinliği gelecek araştırma programları ile kanıtlanabilecektir. Böylece öğrenme ve iyi bir denge geliştirme konusunda etkin bir destek alabileceklerdir.'
www.bildungsklick.de