Το Brain Gym είναι ένα πρόγραμμα φυσικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις μαθησιακές ικανότητες ατόμων κάθε ηλικίας.

Συμπεριλαμβάνει 26 εύκολες και διασκεδαστικές κινήσεις που επιφέρουν γρήγορες -και συχνά θεαματικές- βελτιώσεις στη συγκέντρωση, τη μνήμη, την ανάγνωση, τη γραφή, την οργάνωση, την ακρόαση, το συντονισμό κινήσεων κ.α. Το Brain Gym αναπτύσσει τους νευρικούς διαύλους του εγκεφάλου με τον τρόπο που ακολουθεί η ίδια η φύση, δηλαδή μέσω της κίνησης.

Η Κιναισθητική Εκπαίδευση (Kinaesthetic Education ή EDU K) –μάθηση μέσω κίνησης – δημιουργήθηκε από τους Δρ. Paul Dennison και Gail Dennison μέσα από εντατική έρευνα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η λειτουργία του εγκεφάλου, η ψυχολογία και η εφαρμοσμένη κινησιολογία (η οποία διδάσκεται στο ευρύ κοινό ως μέθοδος Touch for Health).

Βασισμένος στην γνώση του γύρω από την αλληλεξάρτηση μεταξύ της φυσικής ανάπτυξης, της μάθησης της ομιλίας και της ακαδημαϊκής επιτυχίας, ο Δρ. Dennison δημιούργησε απλές αλλά αποτελεσματικές κινήσεις για να ενισχύσει τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών του. Σήμερα, οι τεχνικές αυτές, τις οποίες ο ίδιος συνεχίζει να αναπτύσσει με τη βοήθεια και της γυναίκας του Gail, διδάσκονται και εφαρμόζονται σε χιλιάδες σχολεία,  επιχειρήσεις και αθλητικά προγράμματα προπόνησης. Δημοσιευθείσες έρευνες πιστοποιούν την αποτελεσματικότητά του, γι’ αυτό ενσωματώνεται σε έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης, άθλησης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Brain Gym International www.braingym.org, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Brain Gym, να γραφτείτε συνδρομητές στο Brain Gym Global Observer και να παρακολουθήσετε πώς χρησιμοποιείται το πρόγραμμα αυτό σε επιχειρήσεις, σχολεία και οργανισμούς σε όλον τον κόσμο.

Τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η χρήση του Brain Gym περιλαμβάνουν:

• Αύξηση του αυτοσεβασμού
• Σωστή και αποτελεσματική χρήση κινήτρων για βελτίωση
• Έγκαιρο εντοπισμό και αποφυγή του άγχους
• Αυξανόμενη συνειδητοποίηση και σεβασμό για την προσωπική ευφυΐα, τον προσωπικό χώρο και το σώμα
• Μοναδικά εργαλεία για την οικοδόμηση ομάδας και την ανάπτυξη συνεργασίας και συν-δημιουργικότητας
• Αύξηση της αποτελεσματικότητας σε καθημερινές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την καλύτερη και πιο παραγωγική χρήση του διαθέσιμου χρόνου
• Βελτίωση των επιδόσεων στη γραφή, την ανάγνωση, την αριθμητική, την ορθογραφία, τη σύνταξη κειμένων, την απομνημόνευση, τη συγκέντρωση  και την προσοχή.

Στην περίπτωση παιδιών του Δημοτικού, το Brain Gym βοηθά σε θέματα όπως:

• Γραφή
• Ανάγνωση
• Κατανόηση των γραμμάτων που πρέπει να γράψουν και του νοήματος αυτού που γράφουν
• Αριθμητική
• Προσπάθεια αποφυγής σχολείου
• Έλλειψη συγκέντρωσης
• Διάβασμα στο σπίτι
• Προσαρμογή στο νέο περιβάλλον

Όσον αφορά τα παιδιά του Νηπιαγωγείου το Brain Gym βοηθά σε θέματα όπως:

• Αποχωρισμός από την οικογένεια
• Προσαρμογή σε άγνωστο περιβάλλον
• Κοινωνικοποίηση με άλλα παιδιά
• Νυχτερινή ενούρηση
• Επιθετικότητα
• Φάγωμα νυχιών
• Απαλλαγή από την πιπίλα
• Ζήλια απέναντι στα αδέλφια
• Υπερ-κινητικότητα
• Έλλειψη συγκέντρωσης
• Συντονισμός ποδιών/χεριών/ματιών

Για τους επιχειρηματίες το Brain Gym μπορεί να είναι ευεργετικό σε θέματα όπως:

• Διαχείριση χρόνου
• Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
• Παρουσίαση σε κοινό
• Ανοχή απέναντι σε συνεργάτες, προμηθευτές, συναδέλφους και στον ίδιο τους τον εαυτό σχετικά με τα όρια του καθενός και τα δικά τους
• Σύνταξη γραπτών αναφορών
• Αυτοπεποίθηση απέναντι στην ανάληψη νέων θέσεων ή ευθυνών
• Μεγαλύτερη ανοχή σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι το επιδιωκόμενο και εμπιστοσύνη στην ικανότητα του ατόμου να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK