Η εκπαίδευση των αισθητηρίων οργάνων είναι σημαντική για τις σχολικές επιδόσεις. Το Bal-A-Vis-X βοηθά στην εκπαίδευση της όρασης, της ακοής, του συντονισμού, της συνεργασίας όρασης/ακοής/κινητικότητας και του αιθουσαίου συστήματος ισορροπίας με εξαιρετικά αποτελέσματα στην ταχύτητα ανάγνωσης, γραφής, συγκέντρωσης, μνήμης, αυτό-ελέγχου, ορθογραφίας. Το Brain Gym δίνει αντίστοιχα αποτελέσματα καθώς βοηθά στην εκπαίδευση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ όλων των αισθήσεων, υποστηρίζει την αφομοίωση των αντανακλαστικών και βοηθά στην αντιμετώπιση της υπερκινητικότητας. Και φυσικά η επανεκπαίδευση μέσω ειδικών ασκήσεων των αντανακλαστικών που επηρεάζουν την ισορροπία, όπου χρειάζεται, είναι πολύ σημαντική.

Νέα έρευνα σε γυμνάσια του Aachen επί 3000 μαθητών σε όλες τις τάξεις επιβεβαίωσε πως οι μαθητές που εμφάνιζαν βασικές ελλείψεις στις δοκιμασίες ισορροπίας και αυτοί που είχαν γενικά μια κακή ισορροπία είχαν και σημαντικά χαμηλότερους βαθμούς.

Σχετικά με τις συμπεράσματα από την έρευνα ο Dr Hoffmann λέει το εξής: «το γεγονός πως πολλοί μαθητές έχουν κακή ισορροπία είναι κάτι αρνητικό. Τα καλά νέα είναι πως η ισορροπία εκπαιδεύεται».

Ο άνθρωπος μπορεί να μάθει ουσιαστικά μόνο αυτό που μπορεί να αντιληφθεί μέσω των αισθητηρίων οργάνων του. Διαταραχές στα όργανα αυτά (μάτια, αυτιά, αιθουσαίο σύστημα ισορροπίας) επηρεάζουν ως εκ τούτου, σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία. Από τις αισθήσεις αυτές, η αίσθηση της ισορροπίας είναι η πλέον υποτιμημένη, εξηγεί ο καθηγητής Dr Eckhard Hoffmann από το γυμνάσιο του Aachen. «Το σύστημα ισορροπίας μας είναι αυτό που μας ενημερώνει πού βρισκόμαστε μέσα σε έναν χώρο και πώς να κινηθούμε. Η επιτυχημένη μάθηση και η αίσθηση ισορροπίας μας είναι στενά συνδεδεμένες» λέει ο Hoffmann. Και οι δύο διαδικασίες εξαρτώνται από την αφομοίωση εντυπώσεων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και φτάνουν παράλληλα από τις αισθήσεις.

Η αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα σύστημα ισορροπίας που δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, είναι, σύμφωνα με τον αντιπρύτανη της έρευνας «Augenoptik/Augenoptik und Hoerakustik» (οφθαλμική και ακοή) ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να αφομοιώσουν την διδακτέα ύλη χωρίς περιορισμούς.

«Τα κατάλληλα μέτρα μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά που δυσκολεύονται να μειώσουν τις συνέπειες των αρνητικών επιπτώσεων: αυτό αλλάζει ανάλογα με την ιατρική διάγνωση και συνεπάγεται θεραπείες, ειδικά μαθήματα ή βοηθήματα ακοής, διαφορετικό θρανίο στην τάξη ή υποστηρικτικά παιδαγωγικά βήματα. Τα παιδιά που βρίσκονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι αυτά που επηρεάζονται ιδιαίτερα γιατί η ζημιά αναγνωρίζεται πολύ αργά και δεν έχουν λάβει κάποια υποστήριξη μέχρι εκείνη την στιγμή» λέει ο Hoffmann. Και συμπληρώνει: «Η έγκαιρη διάγνωση και σωστή φροντίδα των αρνητικών επιπτώσεων στις αισθήσεις και της μη σωστής λειτουργίας αυτών, είναι μαζί με τα προληπτικά μέτρα, σημαντικά θεμέλια για την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών και των εφήβων. Παρέχουν υποστήριξη στους μαθητές ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στο εκπαιδευτικό σύστημα».

Το πρόγραμμα «Schnecke – υγιεινή μαθησιακών αναγκών» ξεκίνησε στα μέσα του 2007: 3338 μαθητές από δέκα σχολεία του Hesse πέρασαν διάφορες δοκιμασίες που αφορούσαν στην όραση, την ακοή και την ισορροπία. Απάντησαν σε γραπτές ερωτήσεις αναφορικά με τις συνήθειες ακοής και όρασης και υποβλήθηκαν σε επιπρόσθετες μετρήσεις που αφορούσαν στην ακοή τους στο σχολείο. Περαιτέρω μετρήσεις έγιναν το 2008 και ήδη 2000 μαθητές έχουν ολοκληρώσει όλες τις δοκιμασίες.

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ισορροπίας αποκάλυψαν μεγάλες ελλείψεις σε πολλούς μαθητές από διαφορετικά είδη σχολείου. Οι μαθητές των κλασικών λυκείων ήταν μειοψηφίες όσων αφορά την προσδοκώμενη και ικανοποιητική ισορροπία τους, εξηγεί ο καθηγητής Hoffmann. Αν εξετάσουμε ολόκληρη την ακαδημαϊκή τους πορεία μέχρι τώρα, οι μαθητές που είχαν κακή ισορροπία είναι αυτοί που έχουν τους χαμηλότερους βαθμούς στα μαθηματικά και τα Γερμανικά και εν μέρει και στον αθλητισμό. Ο μέσος όρος διαφοράς βαθμών μεταξύ αυτών και των μαθητών με καλή ισορροπία, ανάλογα με το μάθημα, φτάνει το 0,7. Μια τέτοια διαφορά είναι συχνά καταλυτικής σημασίας για το αν ένα παιδί θα πάει ή όχι στο πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το Γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η έλλειψη ισορροπίας στα παιδιά από τα κλασσικά λύκεια: μόλις ένα στα τέσσερα αγόρια και ένα στα τρία κορίτσια έχουν μια καλή ισορροπία. Οι μαθητές των κλασικών σχολείων με κακή ισορροπία έχουν σημαντικά χαμηλότερους βαθμούς.

Εντούτοις, και στις τελειόφοιτες τάξεις και στα γενικά λύκεια, μόλις το 60% των αγοριών και το 70% των κοριτσιών είχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σχετικά με την ισορροπία τους.

«Έχουμε αναπτύξει ένα ειδικό πρόγραμμα για να εξασκήσουμε την ισορροπία σε διάφορα επίπεδα» λέει ο Dr Hoffmann «Η αποτελεσματικότητά του προγράμματος επί των επιδόσεων των μαθητών θα αποδειχθεί σε μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα ώστε να μπορεί να τους δοθεί αποτελεσματική και ουσιαστική υποστήριξη στη μαθησιακή τους πορεία και στην ανάπτυξη μιας καλής ισορροπίας».

Πηγή: www.bildungsklick.de

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK