Στη σελίδα μας θα βρείτε λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες του Κέντρου και για το πώς η εξειδικευμένη κινησιολογία και οι άλλες μέθοδοι με τις οποίες δουλεύουμε, μπορούν να σας βοηθήσουν να αλλάξετε την καθημερινότητά σας προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.

Τι είναι όμως η εξειδικευμένη κινησιολογία;

Με τη λέξη κινησιολογία εννοούμε την μελέτη της κίνησης. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί πως η κινησιολογία ασχολείται με την κίνηση των μυών και την παρακολούθησή τους και άρα παρεμβαίνει στο σωματικό επίπεδο. Η κινησιολογία όμως δεν περιορίζεται σε αυτό. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τον άνθρωπο να ‘κινηθεί’ -και αυτό με την ευρύτερη έννοια του όρου. Να προετοιμάσει και να διευκολύνει μια θετική, εποικοδομητική αλλαγή, σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο, για να αναφέρουμε μόνο αυτά τα τρία.