Κινησιολογία στο Υγεία Πάνω απ'όλα
Ημερίδα Κέντρου Κιναισθητικής Νοημοσύνης
Κέντρο Κιναισθητικής Νοημοσύνης - Ρεπορτάζ ΑΝΤ1
Μέθοδος Bal-A-Vis-X Ball and Bag Circle
Μέθοδος Bal-A-Vis-X 4-person two-bag rectangle
Μέθοδος Bal-A-Vis-X Three-ball bounce
Μέθοδος Bal-A-Vis-X Four-ball rectangle
Μέθοδος Bal-A-Vis-X One-bag toss
Μέθοδος Bal-A-Vis-X One-bag rectangle
Μέθοδος Bal-A-Vis-X Two-by-two-by-two
Μέθοδος Bal-A-Vis-X with Rob Whiting